Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

2ος Όροφος

Χαρακτηριστικά:

  • Eνιαία μεγάλη αίθουσα, 
  • 1 γραφείο
  • 2 W.C. με προθαλάμους

 Συνολικό εμβαδόν:198 τ.μ